Meet The Team

John Doe

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed

Mark Joe

Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed

Din Morie

Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed

Neill Man

Executive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed

Pakume oma töötajatele perspektiivset ja stabiilset tööd edukas rahvusvahelises firmas. Oleme teinud ja teeme praegu tööd peale Eesti veel Soomes, Rootsis, Norras, Hollandis, Saksamaal, Prantsusmaal jt. Euroopa Liidu riikides. Meil on põhikohaga töötajaid, lepingulisi töötajaid. Samuti juhime projekte, kus töötab  meie lepingupartnerite personal.

Iga töötaja tööpanus leiab meie ettevõttes väärilise hinnangu. Tööliste palgatase on meil igati konkurentsivõimeline, see sõltub kvalifikatsioonist ja konkreetsest tööpanusest, mida hinnatakse objektiivsetest kriteeriumidest lähtuvalt. Meile tahetakse tööle tulla ! Insener tehnilise ja juhtiva personali tööd hinnatakse vastavalt töötulemustele. Meie ettevõttes on head karjäärivõimalused.

Meie firmakultuur baseerub töötajate kõrgel erialasel tasemel, enesedistsipliinil, nõudlikkusel enese ja teiste suhtes, koostöövalmidusel klientidega ning üksteisest lugupidamisel.

                                              

Smiso OÜ | Puuvilla 19 | 10314 |Tallinn | Estonia |  Tel.: (+372) 5 685 7215 | Tel.: (+372) 644 2202 | E-mail: info@smiso.ee 

Copyright © 2018 Smiso OÜ. All Rights Reserved.