SMISO OÜ-l on Eesti ärimaastikul märkimisväärne ajalugu. Oleme stabiilselt, ligi kahekümne tegevusaastaga kasvanud rahvusvaheliselt edukaks, suurte praktiliste kogemustega tunnustatud personalikonsultatsioone pakkuvaks ja laevaehituse ning remondi alltöövõttu tegevaks ja suuri metallkonstruktsioone valmistamistavaks ettevõtteks. Üha suurema töötajate puuduse tingimustes aitame tootmisettevõtetel lahendada operatiivseid ja strateegilisi personaliprobleeme. Opereerime nii Eesti kui kolmandatest riikidest, peamiselt Ukrainast ja Valgevenest pärit spetsialistidega, kellele vormistame nõutud Eesti tööload.

Smiso OÜ pakub kõrge kvaliteediga teenust ja personali järgmistel tegevusaladel:

 • Laevaehitus
 • Laevaremont
 • Laevade moderniseerimine
 • Suurte ja väikeste metallkonstruktsioonide valmistamine
 • Metallkonstruktsioonid tööstusele, ehitusele, laevaehitusele, naftatööstusele jt.
 • Programmjuhtimisega metallitööpinkidel, CNC, töö ja toodang

EESMÄRK on pakkuda tellijale kompleksteenust :

 • Projektijuhtimine
 • Projekti eelarve kalkuleerimine ja koostamine
 • Projektdokumentatsiooni ja tööjooniste koostamine, konstruktori ja tehnoloogitööd
 • Tööde juhtimine objektil : dokis, kaiäärsed tööd laevadel, tsehhis jt.
 • Tööde teostamine kooskõlas eelarve ja tähtaegadega
 • Täielik vastutus projekti ajalise graafiku, kvaliteedi ja garantiide osas

Lepinguliste kohustuste täitmiseks on meil suurte tööalaste kogemuste ja kõrge erialase kvalifikatsiooniga personal : projektijuhid, objektijuhid, tootmismeistrid, konstruktorid, tehnoloogid ja töölised. Tootmise personal on pikaajalise praktilise töökogemusega laevakorpuse lehtterase ja laevatorude keevitajad, laevakorpuse ja metallkonstruktsioonide koostajad jt. Töökogemus on omandatud Ukraina, Eesti, Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Itaalia jt riikide dokkides ning laevatehastes ja tsehhides.

SMISO OÜ keevitajate kvalifikatsioon vastab EN 287-1, 2011 aasta eurostandardile ning nad omavad Lloyd`s Register, Bureau Veritas, DNV sertifikaate vastavalt protsessidele : 111, 141, 135, 136 ja BW/FW. Roostevaba terase, erimetallide ja alumiiniumi keevitus vastavalt eelnevale kokkuleppele.

Meie töötajatel on Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides tunnustatud rahvusvahelised tööohutuse, tuletööde ja tõstemehhanismidel töötamise õiguse kutsetunnistused.

SMISO OÜ kindlustab Teile kvaliteetse ja õigeaegselt, põhimõttel „ võtmed kätte “ toodangu.

2017 aastal läbis meie ettevõte edukalt järjekordse korralise kvaliteedijuhtimise auditi ning meile pikendati rahvusvahelise sertifitseerimisfirma Bureau Veritas poolt ISO 9001 sertifikaat.

                                              

Smiso OÜ | Puuvilla 19 | 10314 |Tallinn | Estonia |  Tel.: (+372) 5 685 7215 | Tel.: (+372) 644 2202 | E-mail: info@smiso.ee